Menu

Chronimy Twoje Dane Osobowe

Polityka prywatności/ Regulamin korzystania ze strony www.10pracownia.pl

 

Drogi Użytkowniku,

Informuję, że strona,  której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę www.10pracownia.pl

 

 • Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest 10 Pracownia Artur Kalinowski, reprezentowana przez Artura Kalinowskiego, właściciela firmy 10 Pracownia z siedzibą pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 1A,
  14-420 Młynary.
 • Z administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 694 155 665 lub za pośrednictwem e-mail: biuro10pracownia@wp.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług fotograficznych i szkoleniowych, jakie oferuje 10 PRACOWNIA- Artur Kalinowski.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi..
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu nie dłużej jednak jak do przedawnienia roszczeń w stosunku do wykonanej usługi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 • Zgodnie z przepisami RODO, samodzielnie wyrażają Państwo zgody na:
  1. Przetwarzanie danych.
  2. Publikację na Portfolio.
  3. Publikację na Facebooku i Instagramie.
  4. Zgoda na oznaczenie na Facebooku i Instagramie.